Ciarraí

Tá Contae Chiarraí lonnaithe ar thaobh thiar theas na hÉireann. Is é Trá Lí príomhbhaile an chontae.

Tá geilleagar láidir i gCiarraí. I measc na dtionscal agus na n-earnálacha atá ar fud an Chontae tá déantúsaíocht, táirgí leighis agus sláinte, innealtóireacht agus próiseáil bia. Tá an tionscal iascaireachta fós láidir agus tá tionscal rathúil uisceshaothrú ann freisin.

Tá dhá cheantar Gaeltachta i gContae Chiarraí, Corca Dhuibhne atá lonnaithe i leithinis Dhaingean Uí Chúis agus Uíbh Rathach i leithinis Uíbh Ráthaigh. Is é Daingean Uí Chúis príomhbhaile leithinis Dhaingean Uí Chúis, agus Baile na Sceilge príomhbhaile Uíbh Ráthaigh.

Fíricí faoi Ghaeltacht Chiarraí

 • Tá contae Chiarraí, ina bhfuil daonra de 147,707 (Daonáireamh 2016) lonnaithe ar thaobh thiar theas na hÉireann. Sa tréimhse 2011-2016 tháinig fás 1.5% ar dhaonra Chiarraí. Tá 30% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Tá dhá cheantar ar leith i nGaeltacht Chiarraí, Corca Dhuibhne agus Uíbh Ráthach. Is é Daingean Uí Chúis an áit is mó lonnaíochta i gCorca Dhuibhne agus Baile na Sceilge in Uíbh Ráthach;
 • Tá daonra de 8,756 i nGaeltacht Chiarraí, agus is ionann seo agus 8.8% de dhaonra iomlán na Gaeltachta;
 • Tá achar geografach 642 km2 i nGaeltacht Chiarraí. Is ionann seo agus 9% de achar iomlán na Gaeltachta;
 • In 2018, bhí 689 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-tionscadail de chuid Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Chiarraí.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú.

San áireamh i ngníomhaíochaí geilleagracha Ghaeltacht Chiarraí tá innealtóireacht, táirgí tréidliachta, leictreonaic, acmhainní nádúrtha mara bhunaithe, ealaíona agus ceardaíocht, oideachas agus oiliúint, teicstílí, seirbhísí trádála idirnáisiúnta, lárionaid glaonna agus ionaid seirbhísí comhroinnte.

Córais Iompair

Is iad na príomhbhóithre náisiúnta go Ciarraí ná:

 • An N21 as Luimneach.
 • An N22 as Corcaigh.

Ceanglaíonn bóthar an N23 as Oileán Chiarraí go Fearann Fuar leis na bóithre seo chomh maith.

Achar ó Dhaingean Uí Chúis go:

 • Trá Lí 53m/85km
 • Corcaigh 60m/95km
 • Luimneach 59m/94km
 • Aerfort na Sionna 68m/109km
 • Baile Átha Cliath 222m/357km
 • Aerfort Chiarraí 35m/57km

Achar as Baile na Sceilge go:

 • Trá Lí 25m/40km
 • Corcaigh 107m/171km
 • Luimneach 111m/177km
 • Aerfort na Sionna 125m/200km
 • Baile Átha Cliath 233m/373km
 • Aerfort Chiarraí 58m/93km

Seirbhísí Aeir

Aerfort Chiarraí
Tá líon eitiltí gach lá den tseachtain as Aerfort Chiarraí i líon eitiltí go Baile Átha Cliath agus áiteanna eile san Eoraip.
Tuilleadh eolais: www.kerryairport.ie

Aerfort na Sionna
Láimhsíonn Aerfort na Sionna eitiltí trasatlantacha agus chun na hEorpa den chuid is mó.
Tuilleadh eolais: www.shannonairport.com

Aerfort Chorcaí
Láimhsíonn Aerfort Chorcaí eitiltí sceidealta agus cairte inmheánacha agus Eorpacha mar aon le seirbhísí idirnáisiúnta lastais agus eitlíocht ghinearálta.
Tuilleadh eolais: www.corkairport.com

Seirbhísí Bus agus Iarnróid

Tá leithinisí Dhaingean Uí Chúis agus Uíbh Ráthaigh insroichte go héasca as Baile Átha Cliath, as Corcaigh agus as na cathracha agus bailte móra eile ar fud na tíre ag baint úsáid as na seirbhísí bus agus iarnróid.
Tuilleadh eolais: www.irishrail.iewww.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. Chiarraí

 • Ospidéal Ghinearálta Thrá Lí
 • Ospidéal Bon Secours
 • Ospidéal Pobail Dhaingean Uí Chúis

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 8
 • Bunscoileanna: 14
 • Meánscoileanna: 2

Oideachas Tríú Leibhéal

Tá ceithre choláiste tríú leibhéal ag freastal ar Chontae Chiarraí. Tuilleadh eolais:

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar tairiscint i gContae Chiarraí idir ghalf, eachaíocht, shiúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, na healaíona, ceardaíocht agus rothaíocht. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig:
www.corkkerry.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an geilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL. Ina theannta seo tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.