An Ghaeltacht

Úsáidtear an téarma ‘Gaeltacht’ chun na ceantair sin in Éirinn ina bhfuil, nó ina mbíodh go dtí le gairid, an Ghaeilge mar phríomh theanga labhartha ag an gcuid is mó den phobal. Tá na ceantair Ghaeltachta sainithe ag orduithe Rialtais agus tá sé aitheanta ag rialtas i ndiaidh a chéile go bhfuil gá le bearta, struchtúir agus maoiniú ar leith chun cothabháil na bpobal seo a chothú.

Tá tábhacht thar na bearta ag baint le go mbeadh pobal ann ina labhraítear an Ghaeilge mar ghnáth-theanga laethúil agus tá sé mar bhunchloch má táimid le sochaí dhátheangach a bheith againn in Éirinn.

Ceantair agus Próifílí Gaeltachta

Clúdaíonn an Ghaeltacht codanna leathana de chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, Ghaillimh agus Chiarraí – iad uile ar an gcósta thiar – chomh maith le codanna de chontaetha Chorcaí, na agus Phort Láirge.

Tá sé oileán Gaeltachta ann chomh maith a bhfuil cónaí orthu. Is é daonra iomlán na Gaeltachta ná 100,716 (Daonáireamh 2011). Tá thart ar 15,300 den daonra seo ina gcónaí laistigh de bhruachbhailte nua chathair na Gaillimhe.

Chun eolas a fháil ar na ceantair Ghaeltachta, gliogáil ar na contaetha luaite thuas nó ar an mapa.