"Tugann an scéim seo agus na cáilíochtaí a bhaineann daoine amach muinín do phobal na Gaeltachta tabhairt faoin oideachas chun a gcuid scileanna a neartú agus a fhorbairt"

Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Mícheál Ó hÉanaigh

Is iad na hearnálacha ina bhfuil Scoláireachtaí Printíseachta ar fáil ná:

·       Bithchógais; ·       Fáilteachas agus Bia;
·       Tógáil; ·       Teicneolaíochtaí Faisnéise;
·       Leictreach; ·       Lóistíocht;
·       Innealtóireacht; ·       Mótar;
·       Airgeadas; ·       Seirbhísí Réadmhaoine;
·       Gruaig; ·       Díolachán.

 

Cé go bhfuil an-tóir i gcónaí ar na ceirdeanna traidisiúnta mar phluiméireacht, siúinéireacht, meicníocht agus leictreoir, le roinnt blianta anuas tá borradh mór tagtha ar phrintíseachtaí nua-aoiseacha agus níos mó daoine ag tabhairt faoi phrintíseachtaí Bithchógais, Innealtóireachta, Seirbhísí Airgeadais, Cuntasaíochta, Ríomhaireachta agus go leor eile mar iad.

Tá Scéim Scoláireachta Printíseachta á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta (agus Gaeltarra Éireann roimhe) ó na 1970idí chun tacú le hiarrthóirí Gaeltachta le líofacht i nGaeilge cáilíocht a bhaint amach in aon cheann de na Scéimeanna Printíseachta Caighdeánbhunaithe atá aitheanta anois ag SOLAS. Faoi scoláireacht an Údaráis, tugtar cabhair airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe ag céimeanna éagsúla le linn na printíseachta. Tá tacaíocht d’os cionn €2,000 ar fáil do chomhlacht/chonraitheoir atá toilteanach printíseach a fhostú i rith na tréimhse printíseachta. An-bhuntáiste atá sa scéim do chomhlachtaí agus tá stair fhada ag cliantchomhlachtaí an Údaráis a bheith ag tacú le printísigh atá ag foghlaim a gceird.

Ag fógairt na Scéime Scoláireachta dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Mícheál Ó hÉanaigh “Léiríonn stair fhada na scéime san eagraíocht go raibh, go bhfuil agus go mbeidh tóir agus rath uirthi. Tá comhlachtaí den scoth ag feidhmiú i gceantair Ghaeltachta a bhunaigh daoine áitiúla tar éis dóibh printíseachtaí a dhéanamh le tacaíocht Údarás na Gaeltachta. Tugann an scéim seo agus na cáilíochtaí a bhaineann daoine amach muinín do phobal na Gaeltachta tabhairt faoin oideachas chun a gcuid scileanna a neartú agus a fhorbairt.  Is iomaí earnáil a bhfuil printíseacht nó ceird le foghlaim astu, idir cúrsaí meicniúla, tógála, airgeadais agus Teicneolaíocht na Faisnéise agus deis ann ansin an oiliúint sin a leathadh ar phobal na Gaeltachta ag tréimhse ina bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh scil nó ceird nua a fhoghlaim.”

Beidh an ghlaoch reatha ar iarratais do Scéim Scoláireachtaí Printíseachta Údarás na Gaeltachta 2020 oscailte go dtí an 17/07/2020.  Is féidir le lucht spéise tuilleadh eolais maidir le critéir cáilithe na Scéime Scoláireachta seo agus foirm iarratais a fháil ag ar an suíomh seo.